منتقد ترجمه‌های قرآن نمی‌تواند بدون مراجعه به مقاله‌های نقد ترجمه و فرهنگ‌نامه‌های قرآنی، بررسی درست و دقیقی از ترجمه‌ها ارائه دهد.

 

به گزارش وبگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، نادعلی عاشوری تلوکی در پاییز سال جاری مقاله‌ای در واکنش به نقد زاهدپور بر ترجمه استاد کوشا برای مجلۀ «آینۀ پژوهش» ارسال کرده بود که در شمارۀ 203 این مجله منتشر شد اما با توجه به اینکه مقاله مذکور، نسخۀ اولیه بود و نیاز به بازنگری داشت در ادامه، فایل پی‌دی‌اف آخرین نسخۀ مقالۀ عاشوری تلوکی با عنوان «نگاهی به نقد آقای زاهدپور بر ترجمه استاد کوشا» تقدیم مخاطبان گرامی می‌شود.