مخاطبان محترم لطفاً برای نظرخواهی از استاد محمدعلی کوشا، سؤالات و مطالب مکتوب خود را به آدرس زیر ارسال کنید.

آدرس: قم - خیابان صفائیه - کوچۀ 39 - پلاک 39 - مجمع مدرسین و محققین حوزۀ علمیۀ قم