استاد کوشا

 

مقالات در حوزۀ ترجمۀ قرآن

 • معرفی اجمالی ترجمۀ قرآن کریم اثری جدید از محمدعلی کوشا (مشاهده - دریافت)
 • جلوه‌های هنر و ادب در ترجمه قرآن دکتر ابوالقاسم امامی (مشاهده - دریافت)
 • ظرافت‌ها و زیبایی‌های دو ترجمه ماندگار (مشاهده - دریافت)
 • معرفی ترجمه قرآن کریم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی (مشاهده - دریافت)
 • معرفی و بررسی ترجمه قرآن استاد گرمارودی (مشاهده - دریافت)
 • معرفی و بررسی ترجمه قرآن کریم از آقای حسین استادولی (مشاهده - دریافت)
 • معرفی و نقد ترجمه تفسیری فیض‌الاسلام از قرآن کریم (مشاهده - دریافت)
 • معرفی و نقد ترجمه دکتر مصطفی خرم‌دل از قرآن کریم - قسمت اول (مشاهده - دریافت)
 • معرفی و نقد ترجمه دکتر مصطفی خرم‌دل از قرآن کریم - قسمت دوم (مشاهده - دریافت)
 • نقدی بر ترجمه استاد محمدمهدی فولادوند از قرآن کریم (مشاهده - دریافت)
 • نقدی بر ترجمه آقای بهاءالدین خرمشاهی از قرآن کریم (مشاهده - دریافت)
 • نقدی بر ترجمه آقای عبدالمحمد آیتی از قرآن کریم (مشاهده - دریافت)
 • نقدی بر ترجمه دکتر ابوالقاسم امامی از قرآن کریم (مشاهده - دریافت)

 

مقالات در حوزۀ تفسیر و علوم قرآن

 

مقالات در حوزۀ عاشوراپژوهی

 

مقالات و رسائل در حوزۀ کتاب‌شناسی

 

مقالات و رسائل دیگر استاد کوشا

 

مقالات و رسائل دیگران