علامه طباطبایی گفت: در این انقلاب یک شهید واقعی بود، که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، آیت‌الله سیدمصطفی محقق داماد اخیراً خاطره‌ای جالب توجه از علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در جریان شهادت آیت‌الله علی قدوسی منتشر کرده که در ادامه آمده است.

ذوالمجد طباطبایی قمی از وکلای مرفه دادگستری خانه‌ای ییلاقی در روستای جابان دماوند داشت. وی ذوق فلسفی داشت و به مدت هفت سال میزبان جلسات مباحثۀ هنری کربن و علامه طباطبایی در خانه خود بود. دکتر سیدحسین نصر و دکتر داریوش شایگان از اعضای اصلی این مباحثه بودند. دکتر شایگان اسم این جلسات را گذاشته بود حلقۀ تأویل. مذاکرات این دو فیلسوف شرق و غرب در دو جلد با مقدمۀ علامه منتشر شده است.

در نیمۀ اول پائیز ۱۳۶۰ علامه طباطبایی برای استراحت در ییلاق ذوالمجد در دماوند بود. بعد از شهادت علی قدوسی داماد علامه [در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۶۰] اصحاب حلقۀ تأویل تصمیم گرفتند برای عرض تسلیت خدمت علامه طباطبایی مشرف شوند.

از اعضای دائمی محفل داریوش شایگان در سفر بود و حضور نداشت. اما عیسی سپهبدی از اعضای محفل از جملۀ حاضرین بود. محمدتقی فلسفی [واعظ مشهور] که شنیده بود علامه در دماوند است و رفقای تهران برای عرض تسلیت خدمت ایشان می‌روند هم در این جلسه حاضر شده بود [البته فلسفی عضو محفل نبود]. من [سیدمصطفی محقق داماد هم که عضو محفل نبودم] در این جلسه توفیق حضور داشتم.

ذوالمجد طباطبایی قمی میزبان به نمایندگی از اعضای محفل اهل تأویل شهادت علی قدوسی را به علامه طباطبایی تسلیت گفت. علامه بعد از تسلیت ذوالمجد پُکی به سیگارش زد و بعد گفت: «در این انقلاب یک شهید واقعی بود که مظلومانه هم شهید شد و آن اسلام بود.»