مجموعۀ مخطوطات آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی در چهار مجلد «پژوهش‌های قرآنی»، «پژوهش‌های فقهی»، «پژوهش‌های تاریخی و حدیثی» و «نقد و نظر» در آستانۀ چاپ است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، مجموعۀ مخطوطات آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی در چهار مجلد با عناوین «پژوهش‌های قرآنی»، «پژوهش‌های فقهی»، «پژوهش‌های تاریخی و حدیثی» و «نقد و نظر» به کوشش حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی کوشا و توسط نشر کویر در آستانۀ چاپ و نشر است.

گفتنی است «پژوهش‌های قرآنی» دارای موضوعات «بحثی در آیۀ مودت»، «تحقیقی در تفسیر آیۀ تطهیر (به عربی و ترجمۀ آن به فارسی به قلم محمد جوکار)»، «تفسیر آیۀ اولوا الأمر»، «تفسیر اهدنا الصراط المستقیم»، «دربارۀ رسالۀ محکم و متشابه منسوب به سیدمرتضی»، «مسئلۀ عصمت»، «تفسیر آیۀ هفتم سورۀ حمد در نگاه روایات»، «ترجمه و تفسیر کوتاه 10 آیه از سورۀ بقره»، «ترجمه و تفسیر کوتاه 17 آیه از سورۀ حجرات» و «ملاحظاتی دربارۀ فرهنگ قرآن کریم» است.

همچنین «پژوهشهای فقهی» دارای موضوعات «بحثی در لیالی مُقمِرَه (به عربی و ترجمۀ آن به فارسی به قلم محمد جوکار)»، «مباحث استدلالی خمس و انفال»، «حکم معصیت مقارن چیست؟»، «پاسخ به نقد محمدجواد محدثین در روزنامۀ ایران (دربارۀ شهادت مرد و زن)»، «فتاوای غریبۀ شافعی در کتاب الام» و «فتاوای غریبۀ اهل سنت در منابع فقهی» است.

همچنین «پژوهشهای تاریخی و حدیثی» دارای موضوعات «سیری در تاریخ اسلام»، «مجموعۀ امامشناسی به روایت راویان»، «بحثی کوتاه دربارۀ واژه‌های خاصه و عامه»، «تأملی در حدیثِ «قَرَضُوهُ بِالمَقاریضِ»، «درنگی کوتاه در یک حدیث نبوی در باب جعل حدیث»، «مبنای کتاب تلخیص الشافی»، «انگیزۀ سلیمان از تهدید ملکۀ سبا»، «بررسی حدیث ‌اِنَّ اللهَ شاءَ اَن یَراکَ قَتیلاً»، «غرایب روایات ابوسمینۀ کذاب»، «بررسی خطبۀ غدیریه در احتجاج طبرسی»، «مطالبی دربارۀ کلینی و کافی»، «تحقیقی در حدیث کساء»، «آخرین سال عمر پیامبر(ص) و داستان غدیر خم»، «اسامی رجال از تاریخ طبری»، «اظهارات بدون دلیل (یادداشت‌هایی بر کتاب علی خداوند علم و شمشیر از ذبیحالله منصوری)»، «مطالبی از کتاب عایشه پس از پیامبر از ذبیحالله منصوری»، «برنامۀ دینی پیشوای خاتم»، «تاریخچۀ حدیثسازی»، «تحمل مخالف»، «درسهایی از نهجالبلاغه»، «صلح مقدس»، «فواید رجالی»، «معنای شیعه»، «منابع نجاشی در فهرست»، «بررسی حدیث همام»، «آغاز بعثت رسولالله(ص)»، «اقسام تحمل حدیث»، «رجال حدیث اول»، «حدیث جعلی وهب بن مُنبّه»، «فهرستی از روایات جَری و تطبیق در المیزان»، «قشون مسلمین در جنگ بدر»، «سخنی در مستندات کتاب شهید جاوید» و «نامهای فرزندان و همسران علی‌بن‌ابیطالب(ع)» است.

همچنین «نقد و نظر» دارای موضوعات «پیرامون نظر دانشمند مجاهد دکتر علی شریعتی دربارۀ شهید جاوید»، «نقد کتاب هفت ساله چرا به صدا آمد؟»، «نقد کتاب دفاع از اسلام و روحانیت»، «نقد مقالۀ آقای مهدی چهلتَنی به کتاب نگاهی به حماسۀ حسینی»، «داستانِ در آوردن تیر از پای علی(ع) در حال نماز»، «ضرورت تحقیق در چند موضوع»، «نامههای دریافتی و ارسالی دربارۀ فلسفۀ قیام سالار شهیدان» و «یک‌ مصاحبه با نویسندۀ شهید جاوید» است.