چه اشکالی دارد کسی که عنوان مرجعیت دارد با شخصی مثل آقای مجتهد شبستری، در صداوسیمای ملّی مناظره فقهی داشته باشد؟!

 

چه اشکالی دارد کسی که عنوان مرجعیت دارد با شخصی مثل آقای مجتهد شبستری که درس‌خواندۀ حوزه هم هست و در فلسفۀ غرب هم کار کرده است، در صداوسیمای ملّی مناظره فقهی داشته باشد؟!

آیا این کار به شکوفایی فقه کمک نمی‌کند؟

آیا صِرف عنوان مرجعیت فقهی، لزوماً باید مرجع تقلید را در حصار تقدّس قرار دهد؟!

مگر امام‌علی(ع)، امام‌صادق(ع) و امام‌رضا(ع) با افراد گوناگون که حتّی هم‌شأن آن بزرگواران هم نبودند به مناظره بر نمی‌خاستند؟!

مگر مراجع معظّم نمی‌گویند: فقه اسلامی جوابگوی تمام نیازهای مردم است!

خوب چه بهتر که همان‌گونه که در ماه مبارک رمضان در صداوسیما حضور می‌یابند و به وعظ می‌نشینند، بیایند در مناظرات علمی فقهی که مربوط به رشتۀ خود آنان هم می‌شود، نقش فقه و اهمّیت سازندگی آن را برای بشریّت اعلام بدارند وعلناً در قالب مناظرات با افراد مدّعی نارسا بودن فقه، آنان را به اشتباهاتشان واقف سازند! و ضرورت توجه به فقه سنّتی را برای همگان به اثبات رسانند!

و گامی نوین درجهت شکوفایی فقه بردارند!

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که همان فقهی که آنان خوانده‌اند، آقای مجتهد شبستری نیز خوانده است، و چنین نیست که بدون اطّلاع از مبانی و اصول، این‌چنین با اطمینان و اعتماد به نفس خود را به جرگه بحث با فقیهان بکشاند!

بنابراین مقلِّدان نیز باید از مقلَّدان خویش بخواهند که چنین صحنه پربیننده‌ای را از دست ندهند!

استاد محمّدعلی کوشا