استاد کوشا اظهار کرد: فلسفه قیام امام‌حسین(ع)، همان استمرار کار پیامبراکرم(ص) و امیرمؤمنان‌علی(ع) در احیای دین بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا به نقل از کانال نعمت صالح، شخصی که خروجی کتاب «شهید جاوید» را تشکیل حکومت اسلامی دانشته بود و تشکیل حکومت اسلامی را دیدگاه داعش معرفی کرده بود، مورد انتقاد شدید استاد محمدعلی کوشا قرار گرفت. در ذیل، اصل ابهام و پاسخ آن آمده است.

ابهام: خروجی دیدگاه صالحی نجف‌آبادی در شهید جاوید، تشکیل حکومت اسلامی است و این همان دیدگاه داعش است!

پاسخ: ضمن سلام و تحیت.

ناچارم از این‌گونه برداشت شما ازکتاب «شهید جاوید» هم احساس تعجّب کنم و هم اظهار تاسّف!

قطعاً اگر آن کتاب را دقیقاً خوانده بودید، چنین اظهار نظری نمی‌کردید.

لطفاً برای یک بار هم که شده است آن کتاب معقول و تحلیلی و منطقی را از آغاز تا پایانش بخوانید و آن‌گاه به داوری پردازید.

اصلاً «شهید جاوید» با بیان دلایل متقن تاریخی و استدلال عقلی و نقلی ثابت کرده است که فلسفه قیام امام‌حسین(ع)، همان استمرار کار پیامبراکرم(ص) و امیرمؤمنان‌علی(ع) در احیای دین بوده است.

آیا شما دوران حاکمیت پیامبر و علی را همچون چپاول‌ها و قتل و غارت‌ها و ستمگری‌های گروه سرتاپا منحرف و سفّاک داعش می‌دانید؟!

اگر چنین است، باید تاریخ دوران 23 سال نبوّت رسول‌خدا(ص) و دوران نزدیک به 5 ساله حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) را به درستی و دقت مطالعه کنید.

و در ضمن نباید حکومت‌های سراسر جور و تبعیض امویان، عباسیان و دیگران را معیار حکومت واقعی اسلامی بدانید. برای درک این واقعیت و دریافت حقیقت، چاره‌ای جز مطالعه و تحقیق وجود ندارد. در پایان از جنابعالی و امثال شما انتظار می‌رود در مسائل اعتقادی و تاریخی و در مقام بررسی شکل‌گیری هر پدیده‌ای، تقلید را کنار بگذارید و راه تحقیق را در پیش گیرید، و با کسب دانش‌های مربوط به این امر، به صورت مستقل و آزاد - به دور از هرگونه تلقین‌های موروثی وتقلیدهای نابجا -  بیندیشید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.