استاد کوشا پاسخ داد: امام‌حسین(ع)، هرگز با یزید بیعت نمی‌کرد؛ زیرا اساس حکومت یزید نامشروع و اعمال و رفتار او هم غیر انسانی بود.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا به نقل از کانال نعمت صالح، آقای اسفندیاری سؤالی در مورد امکان بیعت امام‌حسین(ع) با یزید مطرح کرد که استاد محمدعلی کوشا، پاسخ وی را داد. در ادامه، این پرسش و پاسخ به طور کامل آمده است.

پرسش: از نظر آقای صالحی یکی از علل عمده خروج امام حسین از مدینه و حرکت به سمت کوفه، نامه‌های کوفیان بود؛ به بیان دیگر، توجه امام به خواست و رأی مردم. سؤال من این است در صورتی که این درخواست از سوی کوفیان نبود آیا امام با یزید بیعت می‌کرد؟

پاسخ: با سلام و تحیت

امام‌حسین(ع)، حتی بر فرض اینکه مردم کوفه از آن حضرت هم دعوت نمی‌کردند، هرگز با یزید بیعت نمی‌کرد؛ زیرا اساس حکومت یزید نامشروع و اعمال و رفتار او هم غیر انسانی بود.

مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی این مطلب را به طور مفصل در کتاب «نگاهی به حماسه حسینی شهید مطهری» بیان کرده‌اند. حتماً این کتاب را که مرحوم صالحی آن را بهترین اثر خود می‌داند دقیقاً مطالعه کنید.