جهنم، آتش درون انسان است، آتش حسد و کبر است، آتش نخوت است، آتش ظلم است، آتش فساد و نفاق است، آتش ریا است.

 

به گزارش وبگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، استاد غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامۀ تلویزیونی معرفت دربارۀ ماهیت آتش جهنم گفته است:

«ما خیال می‌کنیم جهنم این‌طور است که یک مقدار هیزم جمع می‌کنند و نفت می‌ریزند و آتش روشن می‌کنند و جهنم درست می‌شود!

[اما این‌طور نیست، بلکه] جهنم، آتش درون انسان است، «انما یاکلون فی بطونهم نارا»، آتش حسد و کبر است، آتش نخوت است، آتش ظلم است، آتش فساد و نفاق است، آتش ریا است، این آتش‌ها است، آتش چوب نیست، آتش‌های درون آدمی است و این درون پست آدمی است که گرفتار و اسیر ظلم و ستم به مردم و خودش و همچنین حسادت و رذالت‌ها می‌شود.

انسان در همین دنیا هم دارد عذاب‌اش را می‌کشد، کسی که حسود است همین الان هم دارد عذاب می‌شود، در درون‌اش پر از عذاب است. این‌ها در آخرت  به صورت آتش ظاهر می‌شوند و او را می‌سوزانند.»