استاد کوشا در مورد دلیل عدم راه‌اندازی «بنیاد صالح» بیان کرد: در این خصوص هیچ بودجه‌ای در اختیار نداشته و نداریم!

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا به نقل از کانال نعمت صالح، پس از درگذشت آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی، خبری مبنی بر راه‌اندازی مرکزی جهت حفظ و نشر آثار آن مرحوم با نام «بنیاد صالح» منتشر گردید که این تصمیم تا به امروز عملیاتی نشده است. یکی از همراهان کانال نعمت صالح به نام محسن...، از چرایی عدم راه‌اندازی این بنیاد پرسیده است که استاد محمدعلی کوشا، پاسخ این پرسش را داده است؛ در ادامه این پرسش و پاسخ آمده است.

پرسش: بنیاد نعمت صالح قرار بود به معرفی شخصیت و اندیشه آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی بپردازد، اما اقدامی انجام نشد. آیا در فکر احیا مجدد بنیاد نیستید؟ پوزش می‌خواهم ولی بنده شما را در این زمینه قاصر می‌دانم.

پاسخ: با سلام و تحیت

در خصوص تأسیس «بنیاد صالح» هرچند در آغاز با چند نفر از دوستان صحبت‌ها و مشورت‌هایی درباره «احیاء آثار مخطوط» مرحوم آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی و حتی آثار چاپ شده ایشان با ویرایش جدید نیز انجام گرفت، اما کسی که تنها در این‌باره فعال بوده و آثار مخطوط ایشان را منقّح و مرتّب کرده و آماده چاپ نموده تنها اینجانب بوده است.

تأسیس بنیاد، مبتنی بر داشتن بودجه لازم و کافی است، که باید بگویم در این خصوص هیچ بودجه‌ای در اختیار نداشته و نداریم!

و روشن است که با نداشتن هیچ‌گونه امکانات مالی، کاری از هیچ‌کس ساخته نخواهد بود.

این در حالی است که تمام مؤسسات، یا ردیف بودجه دولتی دارند یا از حمایت مالی افرادی خاص برخوردارند و حتی برخی از آن‌ها نسبت به بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، نقش چندان مثبتی هم در اعتلای فکر و فرهنگ ندارند.