علامه جعفری در جواب آیت‌الله صالحی نجف‌آبادی به مزاح گفت: من هم گاهی نوشته‌های خود را که بازخوانی می‌کنم، خودم هم آن را نمی‌فهمم!

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، استاد محمدعلی کوشا یادداشتی دربارۀ علامه محمدتقی جعفری به انضمام خاطره‌ای از آیت‌الله نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی دربارۀ علامه جعفری ارسال کرده است که در ادامه آمده است.

سلام و تحیات الهی بر روح پاک‌اندیشان عرصۀ اندیشه

واقعاً مرحوم فیلسوف جعفری انسانی به تمام معنا سلیم النفس بود.

اندیشه‌های بلندی هم داشت.

بیش از دیگران، انسانی فکر می‌کرد و گاه در عوالم هستی حالتی تحیرآمیز داشت.

بسیار یک رنگ و فروتن بود.

حافظه‌اش فوق العاده بود.

انسانی باصداقت و بی‌ریا بود. شوخ‌طبع و شیرین‌زبان بود.

در مزاح‌گویی هم هنرمندانه مزاح می‌نمود!

مرحوم استاد صالحی نجف‌آبادی گفت به ایشان گفتم آن مقدمۀ شرح نهج البلاغۀ خودت که یک جلد حجم دارد، آیا خودت فهمیده‌ای که چه نوشته‌ای و چیست؟!

در جوابم به مزاح گفت: من هم گاهی نوشته‌های خود را که بازخوانی می‌کنم، خودم هم آن را نمی‌فهمم!