استاد شفیعی کدکنی، سروده‌ای زیبا در سوگ و ستایش امام‌حسین(ع) دارد که کمتر مورد توجه اهل ذوق بوده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، سرودۀ زیر را به مناسبت اربعین حسینی از مجموعه اشعار استاد محمدرضا شفیعی کدکنی گلچین کرده‌ایم که می‌خوانید:

 

باز در خاطره‌ها، یاد تو ای رهرو عشق‌

شعلهٔ سرکشِ آزادگی افروخته است

 

یک جهان بر تو و بر همت و مردانگیت‌

از سر شوق و طلب، دیدهٔ جان دوخته است

 

نقش پیکار تو در صفحهٔ تاریخ جهان

‌می‌درخشد، چو فروغِ سَحَر از ساحل شب

 

پرتوش بر همه کس تابد و می‌آموزد

پایداری و وفاداری در راه طلب

 

چهرِ رنگین شفق، می‌دهد از خون تو یاد

که ز جان بر سرِ پیمان ازل ریخته شد

 

رسم آزادی و پیکار و حقیقت‌جویی‌

همه‌جا، صفحهٔ تابندهٔ آیین تو بود

 

آنچه بر ملّت اسلام، حیاتی بخشید

جنبش عاطفه و نهضتِ خونین تو بود

 

تا ز خون تو جهانی شود از بند آزاد

بر سرِ ایدهٔ انسانیِ خود جان دادی

 

در ره کعبهٔ حق‌جویی و مردی و شرف

‌آفرین بر تو که هفتاد و دو قربان دادی

 

آن‌که از مکتب آزادگیت درس آموخت

‌پیش آمال ستمگر ز چه تسلیم شود؟

 

زور و سرمایهٔ دشمن نفریبد او را

که اسیر ستمِ مردمِ دژخیم شود

 

رهرو کعبهٔ عشقی و در آفاق وجود

با پَرِ شوق، سوی دوست برآری پرواز

 

یکه‌تاز ملکوتی، که به صحرای اَزَل

‌روی از خواستهٔ عشق نتابیدی باز

 

جان به قربان تو ای رهبر آزادی و عشق‌

که روانت سرِ تسلیم نیاورد فرود

 

زان فداکاریِ مردانه و جانبازیِ پاک‌

جاودان بر تو و بر عشق و وفای تو درود