امام‌خمینی(ره) و شهید آیت‌الله بهشتی، انتخاب و رأی مردم را در حکومت اسلامی لازم می‌دانستند.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، در ادامۀ بحث در مورد «نقش انتخاب و رأی مردم در حکومت اسلامی» بجاست که به سخنان شهید آیت‌الله دکتر سید محمد بهشتی و امام سید روح‌الله خمینی(ره) در این باب رجوع شود. شهید آیت‌الله بهشتی، اعمال ولایت و قدرت را نیازمند انتخاب مردم می‌دانست و امام‌خمینی(ره) حتی بر حسب وجدان، ملاحظۀ مردم را لازم می‌دانستند.

در ادامه، بیانات کامل این دو سرمایۀ جمهوری اسلامی در این‌باره به همراه فیلم مربوط، آمده است.

شهید آیت‌الله بهشتی: هیچکس حق ندارد ولایت خودش را بر مردم تحمیل کند

جمهوریت عبارت از دولتی است که رئیس آن دولت و زمامداران آن برای مدت زمان معینی، به انتخاب جمهور امت و نه از روی توارث، انتخاب می‌شوند.

مطابق مبانی اسلامی، حاکم و زمامدار در عصر ما صرفاً باید سمت و قدرت خودش را از آرای مردم بگیرد. کسی حق دارد زمامدار مردم باشد که برگزیدۀ مردم یا لااقل پذیرفته شده توسط مردم و مورد حمایت آنان باشد. مطابق مبانی اسلامی، هیچکس حق ندارد که ولایت، قدرت و زمامداری خودش را خلاف رضایت، پذیرش و انتخاب مردم بر مردم تحمیل کند.

اگر کسی خلاف رأی مردم و خلاف انتخاب، پذیرش و خواست آنان به آن‌ها گفت چه بخواهید و چه نخواهید من آقابالاسر شما و حاکم بر شما هستم، این آدم، یک آدمی است که با زور و تحمیل و از روی انگیزۀ تفوق‌طلبی آمده است سمتی را برای خودش ادعا کرده است.

تفوق‌طلبی، امتیازطلبی و برتری‌طلبی در منطق قرآن و بر طبق اندیشۀ اسلامی و ایدئولوژی اسلامی، مردود، مطرود و مایۀ فساد و تیره‌بختی در دنیا و آخرت است.

 

دریافت
مدت زمان: 2 دقیقه 12 ثانیه
 

امام‌خمینی(ره): ملاحظۀ مردم را کنید و بترسید از روزی که مردم فاتحۀ همۀ ما را بخوانند

بر حسب وجدان، این مردمی که شما را روی کار آوردند، این مردم کوچه، محله و زاغه‌هایی که شما را روی مسند نشاندند، ملاحظۀ آنان را کنید و این جمهوری را تضعیف نکنید.

بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود، از آن روز بترسید که ممکن است خدای ناخواسته یکی از ایام‌الله باز پیدا شود و آن روز، دیگر قضیۀ این نیست که به 22 بهمن برگردیم، قضیۀ این است که فاتحۀ همۀ ما را می‌خوانند.

 

دریافت
مدت زمان: 55 ثانیه