آیت‌الله رحیم ارباب فرمودند یکی دو بار که شوهر سر حال است با زبان خوش به ایشان بگویید من شما را دوست می‌دارم و اگر نمازتان را مرتب بخوانید خیلی بیشتر دوستتان دارم.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا، عبدالحسین بزرگمهرنیا در کتاب سیرۀ فرزانگان، بیاناتی جالب توجه از آیت‌الله رحیم ارباب دربارۀ شیوۀ امر به معروف در روابط زناشویی آورده است که این بیانات در ادامه به همراه یادداشتی از استاد محمدعلی کوشا دربارۀ شخصیت آیت‌الله رحیم ارباب آمده است.

امر به معروف شوهر بی‌نماز

خانمی از اهل محلۀ مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا رحیم ارباب، روزی به محضر ایشان آمد و گفت: دیشب در مجلس روضه‌ای آقایی می‌گفت: اگر شوهر، نماز نخواند همسرش باید از او فاصله بگیرد و اطاعت او را نکند اگر تشنه بود آب به او ندهد؛ اگر چنین کند گناه کرده در حدّی که همۀ پیامبران را کشته باشد! شوهر من، نمازش را مرتّب نمی‌خواند وظیفه شرعی من چیست؟

آیت‌الله ارباب چند بار فرمودند: عجب! خیلی عجیب است! من نمی‌دانم آن آقا این سخن را بر اساس چه مأخذ شرعی بیان کرده است! البته شخص مسلمان موظف است تکالیف شرعیۀ واجب خود را حتماً انجام بدهد، ولی سخن آن آقا به نظر می‌رسد غیرمقبول است. ان‌شاءالله شوهر شما نمازش را می‌خواند.

زن گفت: حضرت آقا! او نمازش را نمی‌خواند!

فرمودند: ان‌شاءالله می‌خواند!

زن پرسید: پس امر به معروف در کجاست؟ و من در این‌باره چه تکلیفی دارم؟

حضرت آقا فرمودند: یکی دو بار که شوهر سر حال است، با زبان خوش به ایشان بگویید: من شما را دوست می‌دارم و اگر نمازتان را مرتب بخوانید خیلی بیشتر دوستتان دارم. همین و بس!

زن نفس راحتی کشید و گفت: خدا عمرتان بدهد! نزدیک بود با سخنان آن آقا شیرازۀ زندگی ما گسسته شود.

یادداشت استاد کوشا

خدای تعالی بر درجات و مقامات مرحوم آیت‌الله حاج‌آقا رحیم ارباب اصفهانی بیفزاید که مقام علمی او در فقه، اصول، کلام، فلسفه، عرفان، حسن سلوک با مردم و منش اخلاقی در زمان خود انگشت‌نما بود. دین باید به وسیلۀ چنین عالمان عاقل و فهیمی تبلیغ شود نه واعظان غیر متّعظ و کم‌سواد و بی‌خبر از حقیقت دین.