اولین جلسه از سلسله مباحث «درس خارج امامت» آیت‌الله سید کمال حیدری، تحت عنوان «ضروری دین؛ مفهوم، مصداق و ثبات یا تغییرپذیری آن» است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا به نقل از کانال تلگرام رسمی آیت‌الله سید کمال حیدری، فایل صوتی زیر، اولین جلسه از سلسله مباحث درس خارج امامت آیت‌الله سید کمال حیدری، تحت عنوان «ضروری دین؛ مفهوم، مصداق و ثبات یا تغییرپذیری آن» است.

گفتنی است موضوع این جلسه بسیار مهم ـ که یکی از مصادیق بارز کرسی‌های آزاد اندیشی در حوزه‌های علمیه است ـ و آیت‌الله حیدری در آن، باب یک بحث متفاوت، جدید و چالش‌برانگیز را باز نموده، عبارت است از: «ضروری دین؛ مفهوم، مصداق، و ثبات یا تغییرپذیری آن».

در این جلسه، چهار مسئلۀ مهم و بنیادین دربارۀ «ضروری» دین و مذهب، مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

1. مسئلۀ اول اینکه: آیا خود «مفهوم» و «تعریف» ضروری، «ضروری» و واضح است یا «نظری» و اختلافی؟!

2. مسئلۀ دوم اینکه: صرف نظر از «تعریف» ضروری، «مصادیق» ضروری، ضروری و واضح است یا نظری، اجتهادی و اختلافی؟!

3. مسئلۀ سوم اینکه: فرضاً «مفهوم» و «مصداق» ضروری، نزد همگان واضح و بدون اختلاف باشد ـ که قطعاً نیست! ـ آیا مصداق یک امر ضروری، در همۀ زمان‌ها «ثابت» است یا «متغیر»؟!

4. مسئلۀ چهارم: ضرورت تفاوت و تفکیک قائل شدن بین «ضرورت دینی» و «ضرورت علمایی»!!! و اشاره به خلط بسیاری از علما که دیگران را به انکار ضروریات متهم می‌کنند، بین این دو!

پاسخ این چهار مسئله را به تفصیل در اصل بحث ملاحظه خواهید نمود.

گفتنی است به جهت جدید و متفاوت بودن طرح مسئلۀ «ضرورت دینی» به این شکل، و نیز از آن جهت که عده‌ای به جای روی آوردن به بحث علمی و منطقی و استدلالی، مخالفت با ضروریات دین و مذهب ـ به زعم خود! ـ را عمدتاً بهانه‌ای قرار می‌دهند برای خارج کردن دیگران از میدان رقابت علمی و تضارب آراء، توصیه می‌شود مخاطبان گرامی حتماً این جلسه را استماع نمایند تا مشخص شود، بسیاری از اموری که برخی اهل علم آن‌ها را از ضروریات و اجماعات و مسلمات و مشهورات و واضحات! می‌پندارند، چیزی جز یک سلسله امور نظری و اجتهادی نیست که هر عالمِ صاحب نظری با توجه به دلایلی که در دست دارد، می‌تواند آن‌ها را بپذیرد یا نپذیرد. در وادی علم، ملاک فقط دلیل و برهان است و بس، نه صدور بیانیه و فتوا!

فایل صوتی اولین جلسۀ درس خارج امامت آیت‌الله حیدری (دریافت ـ پخش)