عدم اعتقاد به عرضۀ روایات بر قرآن، بزرگترین نقطۀ ضعف وهابیت و اهل سنت است.

 

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی استاد کوشا به نقل از کانال تلگرام رسمی آیت‌الله سید کمال حیدری، در منابع روایی شیعه و سنی یک سلسله اخبار وجود دارد که به «روایات عرض» مشهور شده است. روایات عرض، بیانگر ضرورت عرضۀ احادیث به قرآن برای سنجش میزان اعتبار آن‌ها هستند.

در همین راستا باید گفت یکی از بزرگترین نقاط ضعف وهابیت و اهل سنت، عدم اعتقاد به روایات عرض و راستی آزمایی احادیث (سنت مَحکیه) با کتاب الله است! مهمترین نتیجۀ انکار این مبنای مهم، گرفتار شدن در «اسلام الحدیث» یا همان «اسلام حدیث محور» یعنی اصالت و محوریت قائل شدن برای احادیث و حاشیه قرار گرفتن قرآن است!

البته در بین علمای شیعه هم، اگرچه این مبنا از نظر علمی مورد قبول واقع شده، اما از نظر عملی آن چنان که باید پیاده نشده است. به همین دلیل ما معتقدیم اصل «ضرورت عرضۀ روایات به قرآن» به عنوان مهمترین معیار و میزان «نقد متنی و محتوایی روایات»، هم نظراً و هم  عملاً باید اساس تمام فعالیت‌های علمی قرار بگیرد.

البته غالب افراد، در حد کلی و به نحو تقلیدی و غیر اجتهادی این مسئله را می‌دانند و تصدیق هم می‌کنند، اما مهم آگاهی از جزئیات و تفاصیل، روش، مبانی، لوازم، آسیب‌ها، فرایند عرضۀ روایات بر آیات قرآن و نهایتاً سامان دادن آن در قالب یک «نظریۀ» مستدل و قابل دفاع است که کاری دشوار و تخصصی است و از عهدۀ هر کسی بر نمی‌آید.

آیت‌الله حیدری به عنایت الهی این روش و ابعاد گوناگون آن را در کتاب «میزان تصحیح الموروث الروایی» بیان نموده و نظریه خود را ارائه کرده است.